نتایج جستجو برای عبارت :

جشن گلریزان

به نام قدرت مطلق اللهسومین جلسه از دور اول کارگاه‌های آموزشی کنگره ۶۰ ویژه جشن گلريزان در روز دوشنبه ۲۵ آذر ۹۸ با استادی کمک‌راهنمای محترم همسفر مرجان، نگهبانی همسفر زینب و دبیری کمک‌راهنمای محترم همسفر آرزو با دستور جلسه‌ی جشن گلريزان راس ساعت ۱۵ برگزار شد.
جلسه  پنجم از سری کارگاه های آموزشی خصوصی سالیانه کنگره60 ویژه لژیون مالی و جشن گلريزان با دستور جلسه،جشن گلريزان
در روز دوشنبه مورخ 25/آذر/98با استادی ایجنت محترم مسافر محمد و
نگهبانی نگهبان لژیون مالی، مسافر مهرداد و دبیری دبیر لژیون مالی، مسافر
سعید راس ساعت 17 آغاز به کار نمود.
جلسه‌ی دوم از دوره‌ی یکم، کارگاه آموزشی همسفران شعبه ابن سینا،لژیون سردار با استادی ایجنت همسفر فاطمه  نگهبانی همسفر اعظم و دبیری همسفر سهیلا با دستور جلسه‌ی(جشن گلريزان) در تاریخ ۱۹ آبان ۹۹ راس ساعت ۱۴ آغاز به کار کرد.
جلسه
دوازدهم از دوره شصت و هفتم کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60، ویژه
مسافران و همسفران سفر دوم، با استادی و نگهبانی مهندس و دبیری همسفر ژیلا
با دستور جلسه "گلريزان"، در روز چهارشنبه 20 آذر ماه سال 98 ساعت 9:15
آغاز به کار کرد.
جلسه اول از دوره شصت و هشتم کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60، ویژه مسافران و همسفران سفر دوم، با استادی و نگهبانی مهندس و دبیری همسفر ژیلا با دستور جلسه "گلريزان"، در روز چهارشنبه 22 آبان ماه سال 98 ساعت 9:00 آغاز به کار کرد.
جلسه
اول از دوره شصت و هشتم کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60، ویژه مسافران و
همسفران سفر دوم، با استادی و نگهبانی مهندس و دبیری همسفر ژیلا با دستور
جلسه "گلريزان"، در روز چهارشنبه 8 آبان ماه سال 98 ساعت 9:00 آغاز به کار
کرد.ادامه مطلب مراجعه فرمایید .
یازدهمین جلسه از
دوره هفتادم کارگاه‌های آموزشی ویژه همسفران کنگره شصت با استادی بنیان محترم جناب آقای مهندس، نگهبانی خانم مونا و دبیری خانم لیلا
با دستور جلسه  "جشن گلريزان" در روز سه‌شنبه مورخ 98/09/26 راس ساعت 16:30 آغاز به کار نمود. همچنین جشن هفته گلريزان با حضور جناب آقای مهندس با شور فراوان برگزار شد.
به نام قدرت مطلق الله

ششمین جلسه از دوره دوم از سری کارگاه های آموزشی عمومی مسافران و همسفران کنگره 60 لژیون قیدار با دستور جلسه گلريزان» با استادی کمک راهنمای محترم آقای مجید و نگهبانی آقای محمد و دبیری آقای رضا در روز پنجشنبه مورخه ۹۸/۰۹/۲۸ راس ساعت ۱۷:۰۰ آغاز به کار نمود.
جلسه
اول از دوره شصت و هشتم کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60، ویژه مسافران و
همسفران سفر دوم، با استادی و نگهبانی مهندس و دبیری همسفر ژیلا با دستور
جلسه "گلريزان"، در روز چهارشنبه 8 آبان ماه سال 98 ساعت 9:00 آغاز به کار
کرد.
جلسه دوم از دور بیست و پنجم کارگاه‌های آموزش خصوصی همسفران کنگره۶۰ با استادی همسفر سهیلا( عضو لژیون سردار)، نگهبانی همسفر بنفشه و دبیری همسفر زهرا با دستور جلسه وادی سوم و تاثیر آن روی من، و هفته دوم گلريزان» در روز سه‌شنبه ۲۷ آبان‌ماه ۱۳۹۹ ساعت ۱۶ برگزار می‌گردد. لازم به ذکر است افرادی که در هفته اول جشن گلريزان نتوانستند حضور داشته باشند در صورت تمایل به شرکت در جشن گلريزان می‌توانند در هفته دوم گلريزان (27 آبان ماه) به نگهبان‌
کارگاه آموزشی جهان بینی چهارشنبه؛ گلريزان
جلسه
اول از دوره شصت و هشتم کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60، ویژه مسافران و
همسفران سفر دوم، با استادی و نگهبانی مهندس و دبیری همسفر ژیلا با دستور
جلسه "گلريزان"، در روز چهارشنبه 8 آبان ماه سال 98 ساعت 9:00 آغاز به کار
کرد.
به نام قدرت مطلق اللهاولین جلسه از دور اول جشن "گلريزان" کارگاه آموزشی خصوصی همسفران کنگره‌ 60 نجف آباد با نگهبانی کمک راهنما همسفر راضیه و دبیری همسفر زهرا و استادی کمک راهنمای محترم همسفر مهین در تارخ 1399/8/19 با دستور جلسه‌ی " گلريزان " راس ساعت 15 آغاز به کار نمود.کنگره‌ زنجیر است و حلقه ی این زنجیر عشق و محبت و خدمت است . نفع من در نفع شماست و نفع شما در نفع دیگران مال من با دیگران شریک است  اگر امسال هرچه توانستی و کمک کردی مطمئن
جلسه
دوازدهم از دوره شصت و هفتم کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60، ویژه
مسافران و همسفران سفر دوم، با استادی و نگهبانی مهندس و دبیری همسفر ژیلا
با دستور جلسه "گلريزان"، در روز چهارشنبه 20 آذر ماه سال 98 ساعت 9:15
آغاز به کار کرد.
جلسه
دوازدهم از دوره شصت و هفتم کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60، ویژه
مسافران و همسفران سفر دوم، با استادی و نگهبانی مهندس و دبیری همسفر ژیلا
با دستور جلسه "گلريزان"، در روز چهارشنبه 20 آذر ماه سال 98 ساعت 9:15
آغاز به کار کرد.
به نام قدرت مطلق اللهجلسه ششم از دوره دوازدهم سری کارگاه های آموزشیخصوصی کنگره 60 ویژه همسفران شعبه اروند آبادان و خرمشهربا دستور جلسه جشن هفته گلريزانبا استادی "اسیستانت محترم خانم عاطفه" و نگهبانی "کمک راهنمای محترم خانم مریم"و دبیری "خانم هدی" در روز دوشنبه مورخ 1398/09/25 راس ساعت 16:00 آغاز به کار نمود.
جلسه اول از دوره شصت و هشتم کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60، ویژه مسافران و همسفران سفر دوم، با استادی و نگهبانی مهندس و دبیری همسفر ژیلا با دستور جلسه "گلريزان"، در روز چهارشنبه 22 آبان ماه سال 98 ساعت 9:00 آغاز به کار کرد.
جلسه
دوازدهم از دوره شصت و هفتم کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60، ویژه
مسافران و همسفران سفر دوم، با استادی و نگهبانی مهندس و دبیری همسفر ژیلا
با دستور جلسه "گلريزان"، در روز چهارشنبه 20 آذر ماه سال 98 ساعت 9:15
آغاز به کار کرد.
ا
جلسه دوم از دوره شصت و هشتم کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60، ویژه مسافران و همسفران سفر دوم، با استادی و نگهبانی مهندس و دبیری همسفر ژیلا با دستور جلسه "وادی سوم تأثیر آن رو من"، در روز چهارشنبه 29 آبان ماه سال 98 ساعت 9:00 آغاز به کار کرد.سخنان استادسلام دوستان، امیدوارم حال همگی خوب باشد، حال من هم بحمدلله خوب است. خوشبختانه تغییر اقلیم به طرف ایران آمده است، پارسال بارندگی خوبی داشتیم، انشاء الله امسال هم بارندگی خوبی داشته باشیم و مسئله کم
به نام قدرت مطلق الله دومین
جلسه از جلسات گلريزان ٬کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه مسافران
شعبه خمین در روز سه شنبه مورخ 98/09/26 با استادی مسافر آقای مسعود و
نگهبانی مسافر آقای بهرام و دبیری  مسافر آقای احمد با دستور جلسه جشن گلريزان راس ساعت ۱۷:۰۰ آغاز به کار نمود.
جلسه دوازدهم از دوره شصت و هفتم کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60، ویژه مسافران و همسفران سفر دوم، با استادی و نگهبانی مهندس و دبیری همسفر ژیلا با دستور جلسه "گلريزان"، در روز چهارشنبه 20 آذر ماه سال 98 ساعت 9:15 آغاز به کار کرد.
جلسه اول از دوره شصت و هشتم کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60، ویژه مسافران و همسفران سفر دوم، با استادی و نگهبانی مهندس و دبیری همسفر ژیلا با دستور جلسه "گلريزان"، در روز چهارشنبه 22 آبان ماه سال 98 ساعت 9:00 آغاز به کار کرد.ما نمی خواهیم فکر کنیم که برای مسائل مالی چه کار باید کنیم، این کار برعهده اعضای لژیون مالی است. با این قضیه ما توانستیم، شعب زیادی را در شهرهای مختلف احداث کنیم ، توانستیم شعبه احداث کنیم، برای کنگره.
جلسه
اول از دوره شصت و هشتم کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60، ویژه مسافران و
همسفران سفر دوم، با استادی و نگهبانی مهندس و دبیری همسفر ژیلا با دستور
جلسه "گلريزان"، در روز چهارشنبه 22 آبان ماه سال 98 ساعت 9:00 آغاز به کار
کرد.
جلسه دوازدهم از دوره شصت و هفتم کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60، ویژه مسافران و همسفران سفر دوم، با استادی و نگهبانی مهندس و دبیری همسفر ژیلا با دستور جلسه "گلريزان"، در روز چهارشنبه 20 آذر ماه سال 98 ساعت 9:15 آغاز به کار کرد.
پنجمین جلسه‌ از دور هجدهم کارگاه های آموزشی خصوصی ویژه همسفران در نمایندگی صائب تبریزی با دستور جلسه    جشن گلريزان » با استادی اسیستنت محترم خانم  لیلا » ، نگهبانی همسفر  معصومه » و دبیری همسفر  سحر »  روز دوشنبه مورخ 98/9/ ساعت ۱۶ آغاز به کار نمود.و در ادامه جشن با شکوه گلريزان برگزار گردید.
پنجمین جلسه از دوره بیستم و سوم سری کارگاه های آموزشی خصوصی  کنگره 60 در نمایندگی صائب تبریزی با دستور جلسه " هفته گلريزان " با استادی ایجنت محترم  "مسافر عباس "، نگهبانی "  همسفر محمدرضا " و دبیری " همسفرخلیل " در روز سه‌شنبه  مورخه98/09/26رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.ما جشنی بزرگتر از جشن گلريزان نداریمچون این جشن مخصوص آیندگان است؛
به نام خداجلسه هفتم از دور اول کارگاه های آموزشی خصوصی کنگره ۶۰ ویژه همسفران نمایندگی تخت جمشید با استادی  اسیستانت محترم خانم معصومه و نگهبانی همسفر  خانم میترا و دبیری همسفر خانم ندا با دستور جلسه گلريزان »  روز شنبه  ۲۳ آذرماه ۹۸ در ساعت ۱۵ آغاز به کار نمود.
"به نام قدرت مطلق الله"پنجمین جلسه از دور اول کارگاه‌های آموزشی کنگره ۶۰ نمایندگی عمان سامانی شهرکرد، ویژه جشن گلريزان، در روز سه شنبه ۲6 آذر 1398 با استادی کمک‌ راهنمای محترم مسافر محمدجواد، نگهبانی مسافر محمد و دبیری مسافر حمزه با دستور جلسه‌ی جشن گلريزان» راس ساعت ۱7 آغاز به کار نمود.به‌قول معرف، دیگران کاشتند و ما خوردیم و الان نوبت ماست که باید بکاریم تا دیگران استفاده کنند. اصلا مشخص نیست نفر بعدی که وارد کنگره می‌شود، چه کسی ا
به نام خداجلسه هفتم از دور اول کارگاه های آموزشی خصوصی کنگره ۶۰ ویژه همسفران نمایندگی تخت جمشید با استادی  اسیستانت محترم خانم معصومه و نگهبانی همسفر  خانم میترا و دبیری همسفر خانم ندا با دستور جلسه گلريزان »  روز شنبه  ۲۳ آذرماه ۹۸ در ساعت ۱۵ آغاز به کار نمود.
"به نام قدرت مطلق الله"نهمین جلسه از دور چهل و پنجم سری کارگاه های خصوصی ویژه همسفران نمایندگی پروین
اعتصامی اراک با دستور جلسه  جشن گلريزان   با استادی  کمک راهنما همسفر مهری ، نگهبانی  همسفر سارا و دبیری  همسفر مریم، روز
دوشنبه درتاریخ 98/09/25 راس ساعت 15 آغاز به کار نمود.
جلسه دوازدهم از دوره شصت و هفتم کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60، ویژه مسافران و همسفران سفر دوم، با استادی و نگهبانی مهندس و دبیری همسفر ژیلا با دستور جلسه "گلريزان"، در روز چهارشنبه 20 آذر ماه سال 98 ساعت 9:15 آغاز به کار کرد.باید این موضوع را فهمید که وقتی یکی از اعضای جامعه درگیر اعتیاد است، برای ما هم آرام و قرار نیست، چون او عضوی از ماست

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها


narmafzarA androidapp1400 Jason پزشک ایران نو اندیشان دانلود برای شما negareshgranebartar Dennis ngarehkhial Henry