نتایج جستجو برای عبارت :

دستور جلسه بنیان

سه شنبه ۱۹آذر ماه۹۸ جلسه ی سیزدهم از دور هجدهم کارگاه های آموزشی خصوصی  مسافران شعبه ی امین گلی با استادی مسافر اسدالله  و نگهبانی  مسافر رحیم و دبیری مسافر حمید با دستور جلسه ی "هفته بنيان "  ساعت 17 آغاز به کار نمود.به ادامه مطلب مراجعه فرمایید
جلسه
یازدهم از دوره شصت و هفتم کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60، ویژه
مسافران و همسفران سفر دوم، با استادی و نگهبانی مهندس و دبیری همسفر ژیلا
با دستور جلسه "بنيان کنگره 60"، در روز چهارشنبه 13 آذر ماه سال 98 ساعت
9:00 آغاز به کار کرد.
جلسه
یازدهم از دوره شصت و هفتم کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60، ویژه
مسافران و همسفران سفر دوم، با استادی و نگهبانی مهندس و دبیری همسفر ژیلا
با دستور جلسه "بنيان کنگره 60"، در روز چهارشنبه 13 آذر ماه سال 98 ساعت
9:00 آغاز به کار کرد.
جلسه
یازدهم از دوره شصت و هفتم کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60، ویژه
مسافران و همسفران سفر دوم، با استادی و نگهبانی مهندس و دبیری همسفر ژیلا
با دستور جلسه "بنيان کنگره 60"، در روز چهارشنبه 13 آذر ماه سال 98 ساعت
9:00 آغاز به کار کرد.
جلسه یازدهم از دوره شصت و هفتم کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60، ویژه مسافران و همسفران سفر دوم، با استادی و نگهبانی مهندس و دبیری همسفر ژیلا با دستور جلسه "بنيان کنگره 60"، در روز چهارشنبه 13 آذر ماه سال 98 ساعت 9:00 آغاز به کار کرد.
جلسه نهم از دور چهل و هشتم کارگاه‌های آموزشی خصوصی همسفران کنگره 60؛ نمایندگی ابن‌سینا به استادی همسفر زینب، نگهبانی همسفر مریم و دبیری همسفر زهرا، با دستور جلسه (رابطه یادگیری و معرکه گیری) روز دوشنبه ۳ آذر سال ۱۳۹۹ ساعت ۱۴ آغاز به کارکرد. 
لژیون های مجازی باعث حال خوش و انرژی مثبت می شودو همه چیز در لژیونهای مجازی کنترل شده است.مشارکت مکتوب همسفران لژیون پنجم نمایندگی کاسپیندرباب دستور جلسه هفتگی (کارگاه های آموزشی و لژیون در فضای مجازی)در صورت تمایل می توانید در قسمت نظرات این پست تجربیات و دانشخود را در خصوص دستور جلسه ، در قالب مشارکت بیان و دیگران را نیزسهیم نمایید.
جلسه هشتم از دوره شصت و هشتم سری کارگاههای آموزشی کنگره 60 ویژه مسافران و همسفران سفر دوم، با استادی و نگهبانی مهندس و دبیری همسفر مهدی ، با دستور جلسه وادی هفتم و تاثیر آن روی من در تاریخ 98/12/14، راس ساعت 9:10 آغاز به کار نمود.
جلسه یازدهم از دوره شصت و هفتم کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60، ویژه مسافران و همسفران سفر دوم، با استادی و نگهبانی مهندس و دبیری همسفر ژیلا با دستور جلسه "بنيان کنگره 60"، در روز چهارشنبه 13 آذر ماه سال 98 ساعت 9:00 آغاز به کار کرد.
چهاردهمین جلسه از دوره‌ی بیست و ششم سری کارگاه های آموزشی عمومی کنگره
60 نمایندگی ابوریحان با استادی ایجنت محترم امیر هوشنگ سوقندی و نگهبانی مسافر
علی و دبیری مسافر علیرضا با دستور جلسه وادی نهم و تأثیر آن روی من رأس ساعت
17:30 شروع به کار نمود.
سخنان استاد:
امروز یک دستور جلسه دوبخشی داریم، قسمت اول دستور جلسه مربوط به وادی
نهم است و در قسمت دوم دستور جلسه تولد سومین سال رهایی مسافر صفر می‌باشد و
امیدوارم که جلسه خوبی را برگزار کنیم تا بتوانی
جلسه ششم از دور دوازدهم سری کارگاه های آموزشی خصوصی همسفران؛ نمایندگی رودهن با استادی کمک راهنما همسفر شیما، نگهبانی موقت همسفر مهتاب و دبیری موقت همسفر نجمه با دستور جلسه (بنيان کنگره60) روز سه شنبه 19 آذر 98 ساعت16 برگزار گردید.
جلسه یازدهم از دوره شصت و هفتم کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60، ویژه مسافران و همسفران سفر دوم، با استادی و نگهبانی مهندس و دبیری همسفر ژیلا با دستور جلسه "بنيان کنگره 60"، در روز چهارشنبه 13 آذر ماه سال 98 ساعت 9:00 آغاز به کار کرد.
جلسه هشم از دوره دوم کارگاه آموزشی خصوصی کنگرۀ 60 نمایندگی بنيان مشهد
استاد: مسافر علی
نگهبان: مسافر جعفر دبیر: مسافر احمد
دستور جلسه : "عدالت، آیا همه افراد در کنگره 60 با هم برابرند؟"
روز سه شنبه مورخ 99/06/ راس ساعت 17 آغاز بکار نمود.
جلسه
یازدهم از دوره شصت و هفتم کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60، ویژه
مسافران و همسفران سفر دوم، با استادی و نگهبانی مهندس و دبیری همسفر ژیلا
با دستور جلسه "بنيان کنگره 60"، در روز چهارشنبه 13 آذر ماه سال 98 ساعت
9:00 آغاز به کار کرد.
جلسه
یازدهم از دوره شصت و هفتم کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60، ویژه
مسافران و همسفران سفر دوم، با استادی و نگهبانی مهندس و دبیری همسفر ژیلا
با دستور جلسه "بنيان کنگره 60"، در روز چهارشنبه 13 آذر ماه سال 98 ساعت
9:00 آغاز به کار کرد.
جلسه
یازدهم از دوره شصت و هفتم کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60، ویژه
مسافران و همسفران سفر دوم، با استادی و نگهبانی مهندس و دبیری همسفر ژیلا
با دستور جلسه "بنيان کنگره 60"، در روز چهارشنبه 13 آذر ماه سال 98 ساعت
9:00 آغاز به کار کرد.
جلسه اول: https://www.aparat.com/v/yI7KDجلسه دوم: https://www.aparat.com/v/OmJ15جلسه سوم: https://www.aparat.com/v/Pf7jaجلسه چهارم:  https://www.aparat.com/v/TU2Xmجلسه پنجم: https://www.aparat.com/v/Na7mhجلسه ششم: https://www.aparat.com/v/39HBfجلسه هفتم: https://www.aparat.com/v/86uwhجلسه هشتم: https://www.aparat.com/v/wMvJWجلسه نهم: https://www.aparat.com/v/N5E6Gجلسه دهم: https://www.aparat.com/v/JrUql#آموزش_مهارت_های_زندگی#مركز_آموزش_مجازی_مساجد#مسجد_محوری#استاد_حجت_الاسلام_والمسلمین_دکتر_جمشیدی#مسجد_محور_مدیریت_جامعه_اسلامی#آینده_را_از_مسجد_بسازیم
نهمین
جلسه از دوره هفتادم کارگاه‌های آموزشی ویژه همسفران کنگره 60؛ نمایندگی
آکادمی با استادی دیده‌بان محترم سرکار خانم آنی کماندار، نگهبانی همسفر
اعظم و دبیری همسفر اسرین با دستور جلسه (نقش سی‌دی‌ها و نوشتن در
آموزش) در روز سه‌شنبه 12 آذرماه 1398 ساعت 16:30 آغاز به کار کرد.
جلسه یازدهم از دوره شصت و هفتم کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60، ویژه مسافران و همسفران سفر دوم، با استادی و نگهبانی مهندس و دبیری همسفر ژیلا با دستور جلسه "بنيان کنگره 60"، در روز چهارشنبه 13 آذر ماه سال 98 ساعت 9:00 آغاز به کار کرد.روز چهارشنبه نمایندگی آکادمی میزبان جشن بیست و دومین سالگرد آزادمردی بنيان کنگره با حضور دیده بانان و اعضای نمایندگی های مختلف کنگره 60 بود.
هفتمین  جلسه از دوره هفتادم از سری کارگاه  های آموزشی ویژه همسفران کنگره 60 با استادی کمک راهنما خانم مریم  و نگهبانی خانم سارا و دبیری خانم سمیه با دستور جلسه توان مالی  روز سه شنبه مورخ۱۳۹۸/۸/۲۸ راس ساعت 16:00 آغاز به کار نمود.این هفته به دستور آقای مهندس دستور جلسه تغییر کرد به توان مالی و قراره
آموزش بگیریم تا آماده بشیم برای هفته گلریزان تا بتونیم روی پای خودمان
بایستیم چون همسفران هم باید قوی باشند و خودشان خودشان را اداره کنند.
 جلسه هفتم از دور سی و نهم سری کارگاه های آموزشی کنگره ۶۰ شعبه سلمان فارسی در روز دوشنبه مورخ ۹۸/۱۰/۱۶ با نگهبانی همسفر خانم وجیهه، استادی همسفر خانم محبوبه و دبیری همسفر خانم مهسا، با دستور جلسه " کمک کنگره به من و کمک من به کنگره "،  راس ساعت ۱۵ آغاز به کار نمود. آقای مهندس فرمودند ، هر چیزی حکمتی دارد " بهشت را به بها دهند نه به بهانه "وقتی چیزی از دست می دهیم ، چیزی به دست می آوریم .
اگر جلسه پیش یادتون باشه آخرین دستوری که کار کردیم، Show History بود که مجموعه دستورهایی که تا آن لحظه تایپ کرده بودیم رو به ما نشون میداد.
دقیقا مثل محیط داس ما کلید های جهت نمای بالا و پایین می تونیم تا ده تا دستور قبلی که تایپ کرده بودیم رو مشاهده کنیم. اگر بخواهیم این تعداد ده تا دستور رو بیشتر کنیم می تونیم در محیط Privilege Mode از دستور ساده زیر کمک بگیریم.
Router#terminal history size عدد
که می تونه عدد بین 1 تا 256 باشه.
ادامه مطلب
جلسه دهم از دور چهل و ششم کارگاه‌های آموزشی خصوصی همسفران کنگره 60؛ نمایندگی ابن سینا به استادی همسفر ستاره، نگهبانی همسفر مینـــا و دبیری همسفر مریم با دستور جلسه بنيان کنگره60 روز دوشنبه آذر ماه 1398 ساعت 14 آغاز به کار کرد.تولد ۲۲ سالگی کنگرهٔ شصت را به جناب آقای مهندس دژاکام و خانوادهٔ محترمشان تبریک می‌گویم. امیدوارم که همیشه پایدار و مستدام باشند و آرزوی بهترین‌ها را برایشان دارم و اما دستور جلسه که اگر به چندین سال قبل برگ
چهاردمین
جلسه از دوره بیست و هشتم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره 60 نمایندگی ابوریحان
روزهای دوشنبه مورخ 98/8/13 با استادی مسافر مهدی و نگهبانی مسافر محمدتقی و دبیری
مسافر میلاد با دستور جلسه رابطه یادگیری و معرکه‌گیری رأس ساعت 17:00 آغاز به کار
نمود.سخنان
استاد:دستور
جلسه در رابطه با یادگیری و معرکه‌گیری است، این دستور جلسه مربوط به من و افرادی می‌شود
که در کنگره 60 با آن دست‌به‌گریبان هستند.
جلسه دوم از دور هفدهم از سری کارگاه‌های آموزشی همسفران کنگره 60 بوشهر به استادی خانم معصومه با نگهبانی همسفر عفت و دبیری این‌جانب ریحانه با دستور جلسه بنيان کنگره 60 در روز دوشنبه 98/09/ رأس ساعت 16 در محل برگزاری جلسات آغاز به کار نمود.
جلسه یازدهم از دوره شصت و هفتم کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60، ویژه مسافران و همسفران سفر دوم، با استادی و نگهبانی مهندس و دبیری همسفر ژیلا با دستور جلسه "بنيان کنگره 60"، در روز چهارشنبه 13 آذر ماه سال 98 ساعت 9:00 آغاز به کار کرد.به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.
جلسه یازدهم از دوره شصت و هفتم کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60، ویژه مسافران و همسفران سفر دوم، با استادی و نگهبانی مهندس و دبیری همسفر ژیلا با دستور جلسه "بنيان کنگره 60"، در روز چهارشنبه 13 آذر ماه سال 98 ساعت 9:00 آغاز به کار کرد.روز چهارشنبه نمایندگی آکادمی میزبان جشن بیست و دومین سالگرد آزادمردی بنيان کنگره با حضور دیده بانان و اعضای نمایندگی های مختلف کنگره 60 بود.
به نام قدرت مطلق

جلسه هشتم از دوره سی و نهم  سری  کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره ۶۰ شعبه سلمان فارسی روز دوشنبه مورخ ۲۳/ ۱۰/ ۹۸  با نگهبانی همسفر خانم وجیهه ،استادی همسفر خانم رها و دبیری همسفر خانم اعظم  با دستور جلسه " هفته همسفر" راس ساعت ۱۵ آغاز به کار نمود. من با تمام مسافرانی هستم که احساس می‌کنند، همسفری ندارند و یا واقعاً
همسفر ندارند. برادر عزیز من، خواهر عزیز من، دستت را به گرمی می فشارم،
شما تنها نیستید، تک تک ما مثل دانه
سلام دوستان سمیه هستم یک همسفر دستور جلسه این هفته لژیون در فضای مجازی هست، این دستور جلسه یکی از دستور جلساتی هست که به‌عنوان اولین بار در دستور جلسات پایانی سال ۹۸ قرارگرفته و مطمئناً بهترین نتیجه را نیز دربر خواهد داشت.
روز سه‌شنبه ۱۴ آبان ماه ۱۳۹۸ جلسه هشتم از دور هجدهم کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره 60 با استادی  مسافر حمید رضا ؛ نگهبانی مسافر رحیم و دبیری مسافر حمید  با دستور جلسه " رابطه یاد گیری و معرکه گیری " رأس ساعت ۱۷ شروع به کار نمود.قدر مسلم رابطه یادگیری و معرکه گیری که می توانیم برقرار کنیم این است که
هر زمان از آموزش و خدمت فاصله بگیریم به سمت مسائلی از این دست از جمله
معرکه گیری می رویم معرکه گیری و نق زدن و در حاشیه قرار گرفت

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها


دانلود مقاله اینکوگراف harmoniebarani Samuel موسسه کنکور حرف آخر | انتشارات حرف آخر | ریاضیات استاد منتظری exingecar دانلود آهنگ های غمگین | وبلاگ ناکامان کانتر استریک دکتر فیض الله نیازی vistarayaneha