نتایج جستجو برای عبارت :

راهنمایان شعبه افسریه

یازدهمین جلسه از دور سوم کارگاههای خصوصی ویژه کمک راهنمايان شعبه شمس در گروه خانواده، روز سه شنبه 28 مرداد ماه 1399 با استادی خانم آمنه، نگهبانی خانم فاطمه و دبیری خانم الهام و با حضور اسیستانت محترم خانم لیلی، با دستور جلسه "ارتباط راهنما با مسوولین شعبه، مرزبانان و اسیستانت"  در محل نمایندگی شمس راس ساعت ۱۴ آغاز گردید.

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها


Joanne golshanyase20 مطالب اینترنتی colanlausu سلام دوست Jessica's blog Dayna's site Carrie دانلود جدیترین آهنگهای 97 نقش برتر پارس سایت معماران امروز