نتایج جستجو برای عبارت :

ز نا شویی بدون

اگر مچ توله سگ خود را هنگام ادرار در جای اشتباه گرفتید، بلافاصله یک صدای بلند مثل کف زدن ایجاد کنید و محکم کلمه "نه" را بگویید. سپس سریع سگ را به محل دست شويي ببرید. مراقب باشید سگ تان را وحشت زده نکنید. هدف شما این است که به او بفهمانید دوست ندارید در خانه ادرار یا مدفوع کند. در این کار ثابت قدم باشید و هر بار با دیدن خطا، از همان سر و صدا و کلمات استفاده کنید.اغلب توله سگ ها نمی توانند جلو مدفوع خود را بگیرند. در نتیجه لازم است که هر بار که خطا کرد

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها


fanoosekhl permimatde Dragon Cheating سوالات ضمن خدمت انتصاب مدیران مدارس khoshkabar کتابخانه عمومی «فیروز تشکری» نوجه ده نبض ترانه groncoemigre pikasotarhfd minoodplus