نتایج جستجو برای عبارت :

سخنرانی مهندس امروز در مورد دستور جلسه

جلسه هفتم، از دوره شصت و هشتم سری کارگاههای آموزشی کنگره 60 ویژه مسافران و همسفران سفر دوم، با استادی و نگهبانی مهندس و دبیری مسافر مهدی ، با دستور جلسه درختکاری در تاریخ 98/11/30، راس ساعت 8:40 آغاز به کار نمود.سخنان استاد؛امیدوارم حال همه شما خوب باشد، حال من هم بحمدلله خوب است. امروز چهارشنبه 30 بهمن ماه است. دستور جلسه هفته آینده درخت و درختکاری است.
جلسه هشتم از دوره شصت و هشتم سری کارگاههای آموزشی کنگره 60 ویژه مسافران و همسفران سفر دوم، با استادی و نگهبانی مهندس و دبیری همسفر مهدی ، با دستور جلسه وادی هفتم و تاثیر آن روی من در تاریخ 98/12/14، راس ساعت 9:10 آغاز به کار نمود.
جلسه سوم از دوره شصت و هشتم، سری کارگاههای آموزشی کنگره 60، ویژه مسافران و همسفران سفر دوم، به استادی و نگهبانی مهندس و دبیری مسافر مهدی با دستور جلسه وادی پنجم»، در روز چهارشنبه مورخ 98/10/25 ساعت 9 آغاز به کار نمود.سخنان استاد:دستور جلسه امروز وادی پنجم است، در جهان ما تفکر قدرت مطلق حل نیست، توام با رفتن و رسیدن آن را کامل می نماییم.
جلسه ششم، از دوره شصت و هشتم سری کارگاههای آموزشی کنگره 60 ویژه مسافران و همسفران سفر دوم، با استادی و نگهبانی مهندس و دبیری مسافر مهدی ، با دستور جلسه وظایف راهنما و رهجو در تاریخ 98/11/23، راس ساعت 9 آغاز به کار نمود.سخنان استاد؛امیدوارم حال همه شما خوب باشد، حال من هم بحمدلله خوب است.دستور جلسه امروز وظایف راهنما و رهجو است.  حساسترین و مهمترین مسئله، راهنما ورهجو است. همان قضیه زوج و فرد است. باید افراد و تمام موجودات با یکی وصل بشوند، تا آن
 جلسه هفتم از دور سی و نهم سری کارگاه های آموزشی کنگره ۶۰ شعبه سلمان فارسی در روز دوشنبه مورخ ۹۸/۱۰/۱۶ با نگهبانی همسفر خانم وجیهه، استادی همسفر خانم محبوبه و دبیری همسفر خانم مهسا، با دستور جلسه " کمک کنگره به من و کمک من به کنگره "،  راس ساعت ۱۵ آغاز به کار نمود. آقای مهندس فرمودند ، هر چیزی حکمتی دارد " بهشت را به بها دهند نه به بهانه "وقتی چیزی از دست می دهیم ، چیزی به دست می آوریم .
جلسه سوم از دوره شصت و هشتم، سری کارگاههای آموزشی کنگره 60، ویژه مسافران و همسفران سفر دوم، به استادی و نگهبانی مهندس و دبیری مسافر مهدی با دستور جلسه وادی پنجم»، در روز چهارشنبه مورخ 98/10/25 ساعت 9 آغاز به کار نمود.سخنان استاد:دستور جلسه امروز وادی پنجم است، در جهان ما تفکر قدرت مطلق حل نیست، توام با رفتن و رسیدن آن را کامل می نماییم.
به نام خدا جلسه دوم از دور اول کارگاه های آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه همسفران نمایندگی تخت جمشید با استادی کمک راهنمای محترم خانم مهدیه و نگهبانی همسفر خانم میترا و دبیری همسفر خانم ندا با دستور جلسه رابطه یادگیری و معرکه گیری»  روز شنبه ۱۱ مهرماه ۹۸ در ساعت ۱۵ آغاز به کار نمود.خیلی خوشحالم که توفیق این را داشتم که یک بار دیگر در کنار شما عزیزان باشم و از شما انرژی بگیرم.  از نگهبان جلسه خانم میترا تشکر می کنم که به من فرصت خدمت را دادن
هفتمین  جلسه از دوره هفتادم از سری کارگاه  های آموزشی ویژه همسفران کنگره 60 با استادی کمک راهنما خانم مریم  و نگهبانی خانم سارا و دبیری خانم سمیه با دستور جلسه توان مالی  روز سه شنبه مورخ۱۳۹۸/۸/۲۸ راس ساعت 16:00 آغاز به کار نمود.این هفته به دستور آقای مهندس دستور جلسه تغییر کرد به توان مالی و قراره
آموزش بگیریم تا آماده بشیم برای هفته گلریزان تا بتونیم روی پای خودمان
بایستیم چون همسفران هم باید قوی باشند و خودشان خودشان را اداره کنند.
** به نام قدرت مطلق الله **دومین جلسه از نهمین دوره سری کارگاههای  آموزشی عمومیبا دستور جلسه :جشن گلریزان        استاد جلسه:  کمک ر اهنما مسافر علی رضا  نگهبان : مسافر جعفر                                        دبیر: مسافر مهدی       روز پنج شنبه       مورخ 21 /1398/09  راس ساعت  17  برگزار گردید.***خلاصه سخنان استاد:سلام دوستان علیرضا هستم یک
چهاردهمین جلسه از دوره‌ی بیست و ششم سری کارگاه های آموزشی عمومی کنگره
60 نمایندگی ابوریحان با استادی ایجنت محترم امیر هوشنگ سوقندی و نگهبانی مسافر
علی و دبیری مسافر علیرضا با دستور جلسه وادی نهم و تأثیر آن روی من رأس ساعت
17:30 شروع به کار نمود.
سخنان استاد:
امروز یک دستور جلسه دوبخشی داریم، قسمت اول دستور جلسه مربوط به وادی
نهم است و در قسمت دوم دستور جلسه تولد سومین سال رهایی مسافر صفر می‌باشد و
امیدوارم که جلسه خوبی را برگزار کنیم تا بتوانی
جلسه هفتم، از دوره شصت و هشتم سری کارگاههای آموزشی کنگره 60 ویژه مسافران و همسفران سفر دوم، با استادی و نگهبانی مهندس و دبیری مسافر مهدی ، با دستور جلسه درختکاری در تاریخ 98/11/30، راس ساعت 8:40 آغاز به کار نمود.سخنان استاد؛امیدوارم حال همه شما خوب باشد، حال من هم بحمدلله خوب است. امروز چهارشنبه 30 بهمن ماه است. دستور جلسه هفته آینده درخت و درختکاری است. این رسم بسیار زیبایی است. البته یکی از آفت های درختکاری، خود شهرداری است. چون اگر یک درخت که در خا
جلسه ششم از دور چهل و ششم کارگاه‌های آموزشی خصوصی همسفران کنگره 60؛ نمایندگی این سینا به استادی همسفر مهناز، نگهبانی همسفر مینـــا و دبیری همسفر زلیخا با دستور جلسه رابطه یادگیری و معرکه گیری روز دوشنبه 13 آبان ماه 1398 ساعت 14 آغاز به کار کرد.خلاصه سخنان استاد:دستور جلسه امروز، رابطهٔ یادگیری با معرکه‌گیری، نق زدن و حاشیه. در
این دستور جلسه ما چند پارامتر داریم: یادگیری: یادگیری فقط برای مشق و درس و
امتحان یا وادی نیست، زندگی خودش اصولاً
** به نام قدرت مطلق الله **جلسه یازدهم از دوره هشتم  از سری کارگاههای  آموزشی عمومی ویژه مسافران و همسفرانبا دستور جلسه :گلریزان       استاد جلسه: کمک راهنما مسافر صمد           نگهبان : مسافر اسماعیل                          دبیر: مسافر اسماعیل       روز پنجشنبهمورخ 23 /1398/08  راس ساعت  17  برگزار گردید.***خلاصه سخنان استاد: به دستور اقای مهندس و به دلیل اهم
این جلسه پنجمین جلسه از دوره بیستم سری جلسات خصوصی مسافرین شعبه شمس در تاریخ 8 خردادماه 98 به استادی آقای نیما، نگهبانی آقای محسن و دبیری آقای مهدی با دستور جلسه کتاب عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر و تصاویر آن» رأس ساعت 17:30 آغاز به کار نمود.خلاصه سخنان استاد:امروز می‌خواهم از دیدگاهی راجع به کتاب کنگره 60 صحبت کنم که تازه به آن رسیده‌ام. کتاب کنگره 60 به نظر من بنا و شالوده کنگره هست و تصاویر آن نیز حسی است که درون کتاب جاری است و اگر عکس‌های کتاب
** به نام قدرت مطلق الله **یاردهمین جلسه ازچهارمین دوره سری کارگاههای  آموزشیبا دستور جلسه :کمک من به کنگره و کمک کنگره به من      استاد جلسه:  مرزبان مسافر مسعود  نگهبان : مسافرمحمد                                       دبیر: مسافر اکبر       روزیکشنبه       مورخ 15 /1398/10  راس ساعت  17  برگزار گردید.خلاصه سخنان استاد:سلام دوستان مسعود هستم
جلسه اول از دوره شصت و هشتم کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60، ویژه مسافران و همسفران سفر دوم، با استادی و نگهبانی مهندس و دبیری همسفر ژیلا با دستور جلسه "گلریزان"، در روز چهارشنبه22 آبان ماه سال 98 ساعت 9:00 آغاز به کار کرد.سخنان استاد:امیدوارم حال شما خوب باشد، حال من هم بحمدلله خوب است.هفته قبل تعطیل بود، امروز تعداد زیادی رهایی داریم. هرچهارشنبه من صبح استخر می روم، امروز استخر نرفتم و ساعت 5:30 آمدم برای دادن رهایی. البته هفته آینده دیگر اینطو
جلسه چهاردهم از دوره هجدهم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه همسفران نمایندگی امین قم روزهای دوشنبه مورخ 20/8/98 با نگهبانی همسفر خانم زهرا و استادی همسفر خانم منیره و دبیری موقت همسفر خانم مروارید با دستور جلسه" DST و تجربه من از سم‌زدایی و سایر روش‌ها" رأس ساعت 16 آغاز به کار نمود.خلاصه سخنان استاد:خوشحالم که در شعبه امین قم هستم مدت‌ها بود که این درخواست از من می‌شد ولی امروز روزی من شده و از خانم ربابه هم تشکر می‌کنم که قبول زح
جلسه دوم از دوره شصت و هشتم، سری کارگاههای آموزشی کنگره 60، ویژه مسافران و همسفران سفر دوم، به استادی و نگهبانی مهندس و دبیری مسافر مهدی با دستور جلسه هفته همسفر (جشن)، در روز چهارشنبه مورخ 98/10/ ساعت 9 آغاز به کار نمود.سخنان استاد؛امیدوارم حال همه شما خوب باشد، حال من هم خوب است. امروز چهارشنبه دی ماه است. در بعضی مناطق برف و باران به خوبی باریده است. سال 2019 میلادی را پشت سر گذاشته ایم. 
** به نام قدرت مطلق الله **ششمین جلسه ازچهارمین دوره سری کارگاههای  آموزشیبا دستور جلسه :نظم،انظبات،احترام در کنگره 60   استاد جلسه:  ایجنت محترم مسافر امید  نگهبان : مسافرجعفر                                      دبیر: مسافرمهدی       روزپنجشنبه       مورخ 03 /1398/12  راس ساعت  17  برگزار گردید.خلاصه سخنان استاد:تبریک میگم به همه دوستان ساختمان جد
جلسه هفتم، از دوره شصت و هشتم سری کارگاههای آموزشی کنگره 60 ویژه مسافران و همسفران سفر دوم، با استادی و نگهبانی مهندس و دبیری مسافر مهدی ، با دستور "جلسه درختکاری" در تاریخ 98/11/30، راس ساعت 8:40 آغاز به کار نمود.خلاصه سخنان استاد؛امیدوارم حال همه شما خوب باشد، حال من هم بحمدلله خوب است. امروز چهارشنبه 30 بهمن ماه است. دستور جلسه هفته آینده درخت و درختکاری است. این رسم بسیار زیبایی است.
** به نام قدرت مطلق الله **سومین جلسه از نهمین دوره سری کارگاههای  آموزشی عمومیبا دستور جلسه :ازدواج        استاد جلسه:  کمک راهنما مسافر علی  نگهبان : مسافرجعفر                                       دبیر: مسافر مهدی       روز پنجشنبه       مورخ 05 /1398/10  راس ساعت  17  برگزار گردید.خلاصه سخنان استاد:خداوند را هزاران مرتبه شکر میکنم که در خ
جلسه چهارم از دوره شصت و هشتم، سری کارگاههای آموزشی کنگره 60، ویژه مسافران و همسفران سفر دوم، به استادی و نگهبانی مهندس و دبیری مسافر مهدی با دستور جلسه نظم، انضباط و احترام»، در روز چهارشنبه مورخ 98/11/02 ساعت 8:50 آغاز به کار نمود.
پایگاه مبارزه با شیطان : سی امین جلسه از سلسله نشستهای روایت عهد با موضوع بررسی معضل رمالی و جن در تاریخ 3 بهمن 1392 با حضور استاد گرانقدر آقای رائفی پور برگزار شد. امروز برای شما بازدیدکنندگان عزیز پایگاه مبارزه با شیطان صوت سخنراني و گزارش متنی و تصویری این جلسه از سلسله نشستهای روایت عهد را قرار داده ایم. 
جلسه یازدهم از دوره شصت و هفتم کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60، ویژه مسافران و همسفران سفر دوم، با استادی و نگهبانی مهندس و دبیری همسفر ژیلا با دستور جلسه "بنیان کنگره 60"، در روز چهارشنبه 13 آذر ماه سال 98 ساعت 9:00 آغاز به کار کرد.سخنان استاد:امیدوارم حال همگی شما خوب باشد، حال من هم بحمدلله خوب است.امروز سیزدهم آذرماه سال 98 است و ساعت 9:05 صبح .چند نکته:به من گفتند که بعضی شعب، راهنمایان، همسفران را مطلع نمی کنند و خودشان تنها می آیند برای رهایی.
جلسه
دوازدهم از دوره شصت و هفتم کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60، ویژه
مسافران و همسفران سفر دوم، با استادی و نگهبانی مهندس و دبیری همسفر ژیلا
با دستور جلسه "گلریزان"، در روز چهارشنبه 20 آذر ماه سال 98 ساعت 9:15
آغاز به کار کرد.
جلسه
یازدهم از دوره شصت و هفتم کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60، ویژه
مسافران و همسفران سفر دوم، با استادی و نگهبانی مهندس و دبیری همسفر ژیلا
با دستور جلسه "بنیان کنگره 60"، در روز چهارشنبه 13 آذر ماه سال 98 ساعت
9:00 آغاز به کار کرد.
جلسه
چهارم از دوره شصت و هشتم، سری کارگاههای آموزشی کنگره 60، ویژه مسافران و
همسفران سفر دوم، به استادی و نگهبانی مهندس و دبیری مسافر مهدی با دستور
جلسه نظم، انضباط و احترام»، در روز چهارشنبه مورخ 98/11/02 ساعت 8:50
آغاز به کار نمود.
جلسه
چهارم از دوره شصت و هشتم، سری کارگاههای آموزشی کنگره 60، ویژه مسافران و
همسفران سفر دوم، به استادی و نگهبانی مهندس و دبیری مسافر مهدی با دستور
جلسه نظم، انضباط و احترام»، در روز چهارشنبه مورخ 98/11/02 ساعت 8:50
آغاز به کار نمود.
چهارمین جلسه از دور هجدهم سری کارگاه های آموزشی عمومی کنگره 60 ویژه مسافران و همسفران نمایندگی نیما یوشیج بهشهر با استادی مسافر محمد و نگهبانی مسافر سعید و دبیری  مسافر ابراهیم با دستور جلسه ( در استحکام پایه های مالی و علمی کنگره ، من چه کرده ام ؟ ) مورخ 98/3/16 رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود.خلاصه سخنان استاد:سلام دوستان محمد هستم مسافر ، از نگهبان جلسه آقا سعید سپاسگزارم که ، این جایگاه را در اختیار من قرار دادند تا خدمت کنم و آموزش بگیرم ، دس
جلسه نهم از دوره هفتادم کارگاههای آموزشی کنگره 60، ویژه مسافران و همسفران کنگره 60، با استادی و نگهبانی مهندس دژاکام و دبیری مسافر حسین با دستور جلسه وادی دوم و تاثیر آن روی من در تاریخ  چهارشنبه 30 مهرماه  ساعت 09:30 آغاز به کار نمود.

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها


Michelle minorayaneh دانلود برای شما fekray pariiishon khodam footnestdyco جستجو گر فایل های اینترنت narvanikac اباریق- علوم قرآن و حدیث یادگیری و آموزش مجازی وبلاگ انجمن اتوماسیون صنعتی