نتایج جستجو برای عبارت :

عربی بین یدیک

فرهنگ لغت عربي به عربي تصویری " المعجم العربي بين يديک" (مناسب برای زبان آموزان و اساتید مکالمه عربي)

این فرهنگ لغت با رویکرد آموزشی تألیف شده و در کنار کتاب آموزش مکالمه عربي " العربية بين يديک" ارائه می شود. استفاده از این کتاب به آن دسته از اساتید و زبان آموزانی که قصد دارند کار با فرهنگ لغت عربي - عربي را شروع کنند، توصیه می شود. زیرا این فرهنگ لغت با استفاده از بیان ساده و تصاویر آموزشی، فهم بسیاری از توضیحات و کلمات را آسان کرد

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
آیگاز / چوبیجات / شالرنگی / شیشه ها / پیلمیکر / سریالسو / پوتیتوز / جورابا / پیکنیک کو / میگوکده / اسیدخوراکی / پرنیانپوشان / سیسمونیها / ارامویل / پرسلانا / آیاکسکویتورز / امارزیرانداز / آیرادیاتور / ظروفمسی / ایرانتولزمارکت / تومیتوز / آساابزار / آیروفرشی / چرمساران / دشتبهشت / Arad Branding

fakhtehiprvaz اوج یادگیری kavirtplusef کلاس هاي عذاب آور چنار دانلود Stephanie Carnets et lettres de guerre de Jean Vaugien et Jean Albouy (194 Avery مدرسه نمونه دولتی دکتر احمد زارع زاده مهریز Bennie