نتایج جستجو برای عبارت :

مشارکت درباره وادی سوم همسفران

لژیون های مجازی باعث حال خوش و انرژی مثبت می شودو همه چیز در لژیونهای مجازی کنترل شده است.مشارکت مکتوب همسفران لژیون پنجم نمایندگی کاسپیندرباب دستور جلسه هفتگی (کارگاه های آموزشی و لژیون در فضای مجازی)در صورت تمایل می توانید در قسمت نظرات این پست تجربیات و دانشخود را در خصوص دستور جلسه ، در قالب مشارکت بیان و دیگران را نیزسهیم نمایید.
ششمین جلسه از دوره سی وششم کارگاه های آموزشی ویزه همسفران نمایندگی پرستار با دستور جلسه وادي نهم به استادی کمک راهنمای محترم خانم لیلا ونگهبانی خانم ریحانه ودبیری خانم زهره در روز سه شنبه سی ویکم اردیبهشت راس ساعت 17:30 آغاز به کار کرد.
هشتمین جلسه از دوره شانزدهم سری کارگاه‌های آموزش مجازی کنگره 60، ویژه همسفران خانم نمایندگی آکادمی، با استادی کمک راهنمای محترم لژیون ششم سرکار خانم آنی کماندار با دستورجلسه "وادي هشتم و تاثیر آن روی من" برگزار شد.
جلسه دوازدهم از دوره بیستم و یکم کارگاه‌های آموزشی خصوصی ویژه همسفران کنگره 60، نمایندگی صالحی به نگهبانی همسفر الهام و استادی همسفر محبوبه و به دبیری همسفر سعیده با دستور جلسه وادي نهم: وقتی نیرویی از کم شروع شود و به درجه بالا و بالاتر برسد، نقطه تحمل پیدا می‌کند» در روز سه شنبه 31 اردیبهشت ماه 1398 در ساعت 17:30 بعدازظهر آغاز به کارکرد.
به نام قدرت مطلق اللهجلسه یازدهم از دوره دوازدهم سری کارگاه های آموزش خصوصی کنگره 60 ویژه همسفران شعبه اروند آبادان و خرمشهر با دستور جلسه "وادي پنجم و تاثیر آن روی من" با استادی "سرکار خانم آذر" و نگهبانی "خانم بدریه" و دبیری "خانم زینب" در روز دوشنبه 1398/10/30 راس ساعت 16:00 آغاز به کار نمود.
دومین جلسه از لژیون‌های مجازی همسفران کنگره؛ نمایندگی میرداماد،روز دوشنبه 19
اسفندماه 1398 در فضای مجازی و با مشارکت همسفران ساعت 17:30 آغاز به کار
کرد. در ادامه خلاصه‌ای از عملکرد لژیون پانزدهم با موضوع سی‌دی عشق و ایمان» 
آنچه باور است محبت است و آنچه نیست ظروف تهی است تنها پیوند محبت ما را بهم متصل نگاه خواهد داشت .
به نام قدرت مطلق اللهدوشنبه 7 مهر ماه 99 دومین جلسه از دوره ی دوم سری کارگاههای آموزشی خصوصی همسفران لژیون بویین میاندشت،به نگهبانی  همسفر زهره،استادی همسفر آذر و دبیری همسفررویا با دستور جلسه ی ( وادي اول و تاثیر آن روی من) راس ساعت 16 آغاز به کار نمود.
به نام قدرت مطلق اللهدوشنبه 26 آبان ماه 99 پنجمین جلسه از دوره ی دوم سری کارگاههای آموزشی خصوصی همسفران لژیون بویین میاندشت،به نگهبانی  همسفر زهره،استادی همسفر نرگس و دبیری همسفررویا با دستور جلسه ی ( وادي سوم و تاثیر آن بر روی من) راس ساعت 15 آغاز به کار نمود.
به نام قدرت مطلق اللهدوشنبه27مرداد ماه 99 دهمین جلسه از دوره ی اول سری کارگاههای آموزشی خصوصی همسفران لژیون بویین میاندشت،به نگهبانی  همسفر زهرا،استادی همسفر نرگس و دبیری همسفرآذر با دستور جلسه ی(وادي سیزدهم و تاثیر آن بر روی من)راس ساعت 16 آغاز به کار نمود.
جلسه هشتم از دور چهل و ششم کارگاه‌های آموزشی خصوصی همسفران کنگره 60؛ نمایندگی ابن سینا به استادی همسفر بهجت، نگهبانی همسفر مینـــا و دبیری همسفر مریم با دستور جلسه وادي سوم روز دوشنبه 4 آذر ماه 1398 ساعت 14 آغاز به کار کرد. در وادي سوم میگوید باید دانست هیچ موجودی به میزان خود انسان به خویشتن خویش فکر نمیکند. اصولا 99درصد انسانها در تفکر شان مشکل است که اصل قضیه را متوجه نشده‌اند. اگر چهارده وادي را درست کار کرده باشیم تمام خصوصیات افکار
به نام قدرت مطلق اللهجلسه چهارم از دوره سوم از سری کارگاه های خصوصی همسفران نمایندگی زنجان با دستور جلسه وادي اول و تاثیر آن روی من به استادی مرزبان محترم همسفر مینا، نگهبانی همسفر اعظم و دبیری همسفر لیلا روز دوشنبه ۹۹/۷/۷ راس ساعت ۱۵:۳۰ آغاز به کار نمود.
" به نام قدرت مطلق الله "هفتمین  جلسه، از دوره اول سری  کارگاه‌های آموزشی خصوصی همسفران کنگره 60 نمایندگی باباطاهر همدان با دستور جلسه (وادي سوم  ) به استادی همسفر سمیه و نگهبانی همسفر فاطمه و دبیری همسفر راحله در روز یکشنبه مورخه 3\09\1398  رأس ساعت17 آغاز به کار نمود .
به نام خداجلسه  دوازدهم از دور اول کارگاه های آموزشی خصوصی کنگره ۶۰ ویژه همسفران نمایندگی تخت جمشید با استادی همسفر خانم  منتها، نگهبانی همسفر خانم میترا و دبیری همسفر خانم مهدیه با دستور جلسه وادي پنجم »  روز شنبه ۲۸  دی ماه  ۹۸ در ساعت ۱۵ آغاز به کار نمود.
  روز سه شنبه مورخ ۹۹/۳/۶ کار گاه آموزشی خصوصی ویژه همسفران ابوریحان با دستور جلسه" وادي دهم و تاثیر آن روی من" به استادی اسیستانت محترم خانم لیلا راس ساعت ۱۵برگزار خواهد گردید.  لژیون خدمتگزار این هفته لژیون سردار می باشد. عزیزان  توجه داشته باشند فقط همسفرانی که ساعت اول یعنی از ساعت ۱۶:۴۵ الی ۱۷:۴۵ دقیقه لژیون دارند اجازه شرکت در کارگاه آموزشی را دارند . خواهشمندیم که همکاری لازم را با گروه مرزبانی داشته باشید و طبق برنامه اعلام ش
یازدهمین جلسه از دوره شانزدهم سری کارگاه‌های آموزش مجازی کنگره 60، ویژه همسفران خانم نمایندگی آکادمی، با استادی کمک راهنمای محترم لژیون چهاردهم سرکار خانم ندا با دستورجلسه "وادي نهم و تاثیر آن روی من" برگزار شد.
چکیده:گروه های آموزشی از جهت مشروعیت بخشیدن به برنامه های آموزشی و نیز از جهت جلب مشارکت فرهنگیان ،ایجاد نشاط ،انگیزه و استفاده از راهکار ها و پیشنهادات و نقطه نظرات جمعیت پویای معلمان در امر تعلیم وتربیت ،جایگاه حساس و قابل توجهی دارد .یکی از فلسفه های تشکیل گروه های آموزشی خلق وایجاد انگیزه برای مشارکت فکری معلمین در نظام آموزشی و تربیتی می باشد ، با توجه به ضرورت مشارکت معلمان و مدیران مدارس در برنامه ریزی ها ،تصمیم سازیها و تصمیم گیریه
جلسه
دوم از دوره شصت و هشتم کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60، ویژه مسافران و
همسفران سفر دوم، با استادی و نگهبانی مهندس و دبیری همسفر ژیلا با دستور
جلسه "وادي سوم تأثیر آن رو من"، در روز چهارشنبه 29 آبان ماه سال 98 ساعت
9:00 آغاز به کار کرد.
جلسه
دوم از دوره شصت و هشتم کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60، ویژه مسافران و
همسفران سفر دوم، با استادی و نگهبانی مهندس و دبیری همسفر ژیلا با دستور
جلسه "وادي سوم تأثیر آن رو من"، در روز چهارشنبه 29 آبان ماه سال 98 ساعت
9:00 آغاز به کار کرد.
جلسه
دوم از دوره شصت و هشتم کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60، ویژه مسافران و
همسفران سفر دوم، با استادی و نگهبانی مهندس و دبیری همسفر ژیلا با دستور
جلسه "وادي سوم تأثیر آن رو من"، در روز چهارشنبه 29 آبان ماه سال 98 ساعت
9:00 آغاز به کار کرد.
مشارکت های مکتوب همسفران لژیون بیستم؛ کمک راهنما همسفر فهیمهدر باب دستور جلسه هفتگی نقش سی دی ها و نوشتن آن ها در آموزش»گره خیلی از مشکلات با گوش کردن سی‌دی‌ها بازخواهد شد
و نور امید وارد روزنه قلب ره‌جو می‌شود و انرژی لازم برای ادامه مسیر به وی داده
می‌شود. 
جلسه
دوم از دوره شصت و هشتم کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60، ویژه مسافران و
همسفران سفر دوم، با استادی و نگهبانی مهندس و دبیری همسفر ژیلا با دستور
جلسه "وادي سوم تأثیر آن رو من"، در روز چهارشنبه 29 آبان ماه سال 98 ساعت
9:00 آغاز به کار کرد.
مشارکت محلی جلب مشارکت موثر افراد
اجتماع در پشتیبانی از فرایند تصمیم سازی است که در این فرایند با شناخت
نیازها، اولویت ها و مشکلات موجود و با استفاده از دانش، نظرات، توان و
مهارت های مردم، ذی نفعان و دست اندرکاران کلیدی، بهبود و ارتقاء کیفیت شهر
بتواند به صورت پایداری شکل بگیرد.

ادامه مطلب
جلسه
هشتم از دوره شصت و هشتم سری کارگاههای آموزشی کنگره 60 ویژه مسافران و
همسفران سفر دوم، با استادی و نگهبانی مهندس و دبیری همسفر مهدی ، با دستور
جلسه وادي هفتم و تاثیر آن روی من در تاریخ 98/12/14، راس ساعت 9:10 آغاز
به کار نمود.
جلسه هشتم از دوره شصت و هشتم سری کارگاههای آموزشی کنگره 60 ویژه مسافران و همسفران سفر دوم، با استادی و نگهبانی مهندس و دبیری همسفر مهدی ، با دستور جلسه وادي هفتم و تاثیر آن روی من در تاریخ 98/12/14، راس ساعت 9:10 آغاز به کار نمود.
جلسه ششم از دوره هفدهم از سری کارگاه‌های آموزشی همسفران کنگره 60 به استادی خانم سپیده با نگهبانی خانم عفت و دبیری این‌جانب ریحانه با دستور جلسه وادي پنجم و تأثیر آن روی من در روز دوشنبه 98/10/30 رأس ساعت 16 آغاز به کار نمود.
جلسه
ششم از دوره شصت و هشتم، سری کارگاه‌های آموزشی کنگره 60، ویژه مسافران و
همسفران سفر دوم، به استادی و نگهبانی مهندس و دبیری مسافر مهدی با دستور
جلسه وادي ششم»، در روز چهارشنبه مورخ 98/11/16 ساعت 8:30 آغاز به کار کرد.
جلسه
ششم از دوره شصت و هشتم، سری کارگاه‌های آموزشی کنگره 60، ویژه مسافران و
همسفران سفر دوم، به استادی و نگهبانی مهندس و دبیری مسافر مهدی با دستور
جلسه وادي ششم»، در روز چهارشنبه مورخ 98/11/16 ساعت 8:30 آغاز به کار کرد.
چهاردهمین جلسه از دوره شصت و هشتم سری کارگاه‌های آموزشی ویژه همسفران کنگره 60؛ با استادی کمک‌راهنما سرکار خانم شانی نگهبانی خانم مونا و دبیری خانم اعظم با دستور جلسه وادي نهم در روز سه‌شنبه مورخ 98/2/31 رأس ساعت 17:30 آغاز به کار نمود.

آن چیزی که باعث می‌شود ما فکر کنیم همه به ما ظلم می‌کنند، نشناختن نیروهایمان و حیطه هایمان و عدم تسلط بر نیروهای خودمان است.
جلسه چهاردهم از دور چهل و ششم کارگاه‌های آموزشی خصوصی همسفران کنگره 60؛ نمایندگی ابن سینا به استادی همسفر ایران، نگهبانی موقت همسفر مریم و دبیری موقت همسفر مهتاب با دستور جلسهوادي پنجم روز دوشنبه 30 دی ماه سال 1398 ساعت 14 آغاز به کار کرد.دستور جلسه امروز وادي پنجم هست: در جهان ما تفکر قدرت مطلق حل نیست،بلکه توام با رفتن و رسیدن آن را کامل می نماید.در زندگی ما فقط فکر کردن مسائل را حل نمیکند و ما باید به طرف مقصد حرکت کنیم تا فکرمان به عمل تب
دومین جلسه از دور  چهاردهم  سری  کارگاه های آموزشی خصوصی کنگره  60  ویژه  همسفران  نمایندگی نیما  یوشیج  بهشهر  با استادی همسفر      خانم        روزیتا       و        نگهبان        همسفر        خانم فرشته  و  دبیری  همسفر خانم  حدیقه  با دستور جلسه "وادي سوم و تآثیر آت بر من " در تاریخ 98/09/04 رأس ساعت 15:00 آغاز به کار نمود.سلام دو

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها


Rich دوچرخه ها ثبت شرکت، ثبت برند pooyaartc statulinrib مطلب فا BTC7500 از شیر مرغ تا جون آدمیزاد دست ساز تور روسیه|تور تایلند|تور مالزی|تور دبی|تور استانبول|تور آنتالیا