نتایج جستجو برای عبارت :

مشارکت در مورد دستور جلسه از سایت کنگره چه استفاده ای می کنیم مقله نویسی

خط ثلث یکی از شیوه هاي بسیار مهم در خوشنويسي اسلامي و یکی از خطوط ششگانه است و ابداع آن را به ابوعلی بن مقله بیضاوی شیرازی (معروف به ابن مقله) که در قرن سوم هجری مي زیست نسبت مي دهند.خط ثلث با ساختاری ايستا و موقر، بیشتر در تزئین کتاب ها و کتیبه ها به کار رفته است. تکامل تدریجی ثلث به عنوان خطی تزئینی توسط ابن مقله، ابن بواب و یاقوت مستعصمي شکل گرفت. http://ghalamdoon.lxb.ir
خط ثلث یکی از شیوه هاي بسیار مهم در خوشنويسي اسلامي و یکی از خطوط ششگانه است و ابداع آن را به ابوعلی بن مقله بیضاوی شیرازی (معروف به ابن مقله) که در قرن سوم هجری مي زیست نسبت مي دهند.خط ثلث با ساختاری ايستا و موقر، بیشتر در تزئین کتاب ها و کتیبه ها به کار رفته است. تکامل تدریجی ثلث به عنوان خطی تزئینی توسط ابن مقله، ابن بواب و یاقوت مستعصمي شکل گرفت. http://ghalamdoon.lxb.ir
 جلسه هفتم از دور سی و نهم سری کارگاه هاي آموزشی کنگره ۶۰ شعبه سلمان فارسی در روز دوشنبه مورخ ۹۸/۱۰/۱۶ با نگهبانی همسفر خانم وجیهه، استادی همسفر خانم محبوبه و دبیری همسفر خانم مهسا، با دستور جلسه " کمک کنگره به من و کمک من به کنگره "،  راس ساعت ۱۵ آغاز به کار نمود. آقاي مهندس فرمودند ، هر چیزی حکمتی دارد " بهشت را به بها دهند نه به بهانه "وقتی چیزی از دست مي دهیم ، چیزی به دست مي آوریم .
لژیون هاي مجازی باعث حال خوش و انرژی مثبت مي شودو همه چیز در لژیونهاي مجازی کنترل شده است.مشارکت مکتوب همسفران لژیون پنجم نمايندگی کاسپیندرباب دستور جلسه هفتگی (کارگاه هاي آموزشی و لژیون در فضاي مجازی)در صورت تمايل مي توانید در قسمت نظرات اين پست تجربیات و دانشخود را در خصوص دستور جلسه ، در قالب مشارکت بیان و دیگران را نیزسهیم نمايید.
مشارکت هاي مکتوب همسفران لژیون دوازدهم؛ کمک راهنما همسفر شهلادر باب دستور جلسه هفتگی؛ کارگاه هاي آموزشی و لژیون در فضاي مجازی»لژیون‌ها در کنگره بزرگ‌ترین و نیرومندترین ژنراتورهاي
کنگره هستند که حکم برق و انرژی را در کنگره‌دارند. ما انسان‌ها همه نیازمند آموزش
هستیم تا مراحل تکامل را طی کنيم و خدا رو شکر اين آموزش‌ها براي ما در کنگره و کارگاه
آموزش فراهم بود اما به دلیل بیماری که در کشورمان و سرزمين عزیزمان پیش‌آمده براي
رفاه حال خودم
یازدهمين جلسه از دوره بیست و هشتم سری کارگاه‌هاي آموزشی عمومي کنگره 60 نمايندگی ابوریحان روزهاي شنبه مورخ 2/9/1398 با استادی کمک راهنماي محترم آقاي حميد جامي و نگهبانی مسافر علی و دبیری موقت مسافر محمد با دستور جلسه وادی سوم و تأثیر آن روی من رأس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.سخنان استاد:خداوند را سپاسگزارم که بار دیگر توفیق خدمتگزاری را به من داد و خوشحالم که باز مي‌توانم در حضور شما مشارکت کنم و از مشارکت شما استفاده کنم و آموزش بگیرم.امروز دس
به نام خدا جلسه دوم از دور اول کارگاه هاي آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه همسفران نمايندگی تخت جمشید با استادی کمک راهنماي محترم خانم مهدیه و نگهبانی همسفر خانم ميترا و دبیری همسفر خانم ندا با دستور جلسه رابطه یادگیری و معرکه گیری»  روز شنبه ۱۱ مهرماه ۹۸ در ساعت ۱۵ آغاز به کار نمود.خیلی خوشحالم که توفیق اين را داشتم که یک بار دیگر در کنار شما عزیزان باشم و از شما انرژی بگیرم.  از نگهبان جلسه خانم ميترا تشکر مي کنم که به من فرصت خدمت را دادن
هشتمين جلسه از دوره بیست و هفتم سری کارگاه‌هاي آموزشی خصوصی کنگره
60 نمايندگی ابوریحان روزهاي دوشنبه مورخ 98/3/13 با نگهبانی مسافر رسول و استادی
مسافر علی و دبیری مسافر مصطفی با دستور جلسه در استحکام پايه‌هاي مالی و علمي
کنگره 60 من چه کردم؟ رأس ساعت 17:30 آغاز به کار نمود.
سخنان استاد :
خداروشاکرم که دوباره در اين جايگاه قرار گرفتم تا بتوانم آموزش بگیرم
و خدمت کنم، در مورد دستور جلسه نظر شخصی من اين است که من براي کنگره هیچ کاری
انجام نداده‌ام و
پنجمين جلسه از دور بیست و یکم سری کارگاه‌هاي آموزشی خصوصی کنگره 60 نمايندگی رودکی شهر قدس با دستور جلسه ((کمک کنگره به من و کمک من به کنگره)) به استادی مسافر بابک، نگهبانی مسافر عباس ودبیری مسافر پیمان درتاریخ 15 دیماه 1398 آغاز به کار نمود.
به نام قدرت مطلق اللهسه شنبه 11 شهریور ماه 99 چهارمين جلسه از دوره ی سوم سری کارگاههاي آموزشی خصوصی لژیون بویین مياندشت با نگهبانی مسافر غلامرضا ،استادی مسافر رضا و دبیری مسافر رضا علی با دستور جلسه ی (از سايت کنگره 60 چگونه استفاده کنيم،مقاله نويسي ) راس ساعت 17 آغاز به کار نمود.
به نام قدرت مطلق اللهپنجشنبه 13شهریور ماه 99 دهمين جلسه از دوره ی هفتم سری کارگاههاي آموزشی عمومي لژیون بویین مياندشت،با نگهبانی مسافر علی،استادی مسافرعلی و دبیری مسافر جواد با دستور جلسه ی (از سايت کنگره 60چگونه استفاده کنيم،مقاله نويسي) راس ساعت 17 آغاز به کار نمود.
پنجمين جلسه از دوره هجدهم از سری کارگاه هاي آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه مسافران شعبه آزادی با استادی مسافر فرشادونگهبانی مسافر قاسم و دبیری مسافر یونس با دستور جلسه کمک کنگره من به کنگره و کمک کنگره به من در روز یکشنبه مورخ 98/10/15 راس  ساعت 17: آغاز به کار کردخلاصه سخنان استاد:
جلسه
اول از دوره شصت و هشتم، سری کارگاههاي آموزشی کنگره 60، ویژه مسافران و
همسفران سفر دوم، به استادی و نگهبانی مهندس و دبیری مسافر مهدی با دستور
جلسه کمک کنگره به من و کمک من به کنگره، در روز چهارشنبه مورخ 98/10/11
ساعت 9 آغاز به کار نمود.
جلسه
اول از دوره شصت و هشتم، سری کارگاههاي آموزشی کنگره 60، ویژه مسافران و
همسفران سفر دوم، به استادی و نگهبانی مهندس و دبیری مسافر مهدی با دستور
جلسه کمک کنگره به من و کمک من به کنگره، در روز چهارشنبه مورخ 98/10/11
ساعت 9 آغاز به کار نمود.
جلسه
اول از دوره شصت و هشتم، سری کارگاههاي آموزشی کنگره 60، ویژه مسافران و
همسفران سفر دوم، به استادی و نگهبانی مهندس و دبیری مسافر مهدی با دستور
جلسه کمک کنگره به من و کمک من به کنگره، در روز چهارشنبه مورخ 98/10/11
ساعت 9 آغاز به کار نمود.
جلسه
یازدهم از دوره شصت و هفتم کارگاه‌هاي آموزشی عمومي کنگره 60، ویژه
مسافران و همسفران سفر دوم، با استادی و نگهبانی مهندس و دبیری همسفر ژیلا
با دستور جلسه "بنیان کنگره 60"، در روز چهارشنبه 13 آذر ماه سال 98 ساعت
9:00 آغاز به کار کرد.
جلسه
اول از دوره شصت و هشتم، سری کارگاههاي آموزشی کنگره 60، ویژه مسافران و
همسفران سفر دوم، به استادی و نگهبانی مهندس و دبیری مسافر مهدی با دستور
جلسه کمک کنگره به من و کمک من به کنگره، در روز چهارشنبه مورخ 98/10/11
ساعت 9 آغاز به کار نمود.
به نام قدرت مطلق اللهدوشنبه 10 شهریور ماه 99 دوازدهمين جلسه از دوره ی اول سری کارگاههاي آموزشی خصوصی همسفران لژیون بویین مياندشت،به نگهبانی  همسفر زهرا،استادی همسفر آزیتا و دبیری همسفرآذر با دستور جلسه ی (از سايت کنگره 60چگونه استفاده کنيم،مقاله نويسي) راس ساعت 16 آغاز به کار نمود.
چهاردمين
جلسه از دوره بیست و هشتم سری کارگاه‌هاي آموزشی خصوصی کنگره 60 نمايندگی ابوریحان
روزهاي دوشنبه مورخ 98/8/13 با استادی مسافر مهدی و نگهبانی مسافر محمدتقی و دبیری
مسافر ميلاد با دستور جلسه رابطه یادگیری و معرکه‌گیری رأس ساعت 17:00 آغاز به کار
نمود.سخنان
استاد:دستور
جلسه در رابطه با یادگیری و معرکه‌گیری است، اين دستور جلسه مربوط به من و افرادی مي‌شود
که در کنگره 60 با آن دست‌به‌گریبان هستند.
چهاردهمين جلسه از دوره‌ی بیست و ششم سری کارگاه هاي آموزشی عمومي کنگره
60 نمايندگی ابوریحان با استادی ايجنت محترم امير هوشنگ سوقندی و نگهبانی مسافر
علی و دبیری مسافر علیرضا با دستور جلسه وادی نهم و تأثیر آن روی من رأس ساعت
17:30 شروع به کار نمود.
سخنان استاد:
امروز یک دستور جلسه دوبخشی داریم، قسمت اول دستور جلسه مربوط به وادی
نهم است و در قسمت دوم دستور جلسه تولد سومين سال رهايی مسافر صفر مي‌باشد و
اميدوارم که جلسه خوبی را برگزار کنيم تا بتوانی
چهاردهمين
جلسه از دوره بیست و هشتم سری کارگاه‌هاي آموزشی خصوصی کنگره 60 نمايندگی ابوریحان
روزهاي چهارشنبه مورخ 15/8/98 با نگهبانی مسافر محمد و استادی مسافر حسین با دبیری
مسافر پیمان با دستور جلسه رابطه یادگیری و معرکه‌گیری رأس ساعت 17:00 آغاز به کار
نمود.سخنان استاد:هر دستور
جلسهاي که در کنگره گذاشته مي‌شود مطمئناً با توجه به نقص‌هاي ما گذاشته مي‌شود و
حتماً جهت رفع اين نقص‌ها بايستی از اين دستور جلسات استفاده کافی و لازم را
بکنيم.
جلسه
یازدهم از دوره شصت و هفتم کارگاه‌هاي آموزشی عمومي کنگره 60، ویژه
مسافران و همسفران سفر دوم، با استادی و نگهبانی مهندس و دبیری همسفر ژیلا
با دستور جلسه "بنیان کنگره 60"، در روز چهارشنبه 13 آذر ماه سال 98 ساعت
9:00 آغاز به کار کرد.
به نام قدرت مطلق اللهجلسه نهم از دوره دوازدهم سری کارگاه هاي آموزش خصوصی کنگره 60 ویژه همسفران شعبه اروند آبادان و خرمشهر با دستور جلسه "کمک من به کنگره و کمک کنگره به من" با استادی "خانم سهام" و نگهبانی "خانم بدریه" و دبیری "خانم زینب" در روز دوشنبه مورخ 1398/10/16 راس ساعت 16:00 آغاز به کار نمود.
جلسه
یازدهم از دوره شصت و هفتم کارگاه‌هاي آموزشی عمومي کنگره 60، ویژه
مسافران و همسفران سفر دوم، با استادی و نگهبانی مهندس و دبیری همسفر ژیلا
با دستور جلسه "بنیان کنگره 60"، در روز چهارشنبه 13 آذر ماه سال 98 ساعت
9:00 آغاز به کار کرد.
دوره
هفتاد و هشتم سری کارگاههاي آموزشی کنگره 60، ویژه مسافران و همسفران
کنگره 60، با استادی و نگهبانی مهندس دژاکام و دبیری همسفر لیلا با دستور
جلسه در کنگره 60 چگونه قدردانی مي کنيم در تاریخ 99/03/14 راس ساعت 9:00 آغاز به کار نمود.
لطفا به ادامه مطلب مراجعه فرمايید
 جلسه اول از دوره چهلم کارگاه هاي آموزشی خصوصی کنگره ۶۰ سلمان فارسی در تاریخ  99/3/19 با استادی همسفر خانم نفیسه و نگهبانی همسفر خانم اعظم و دبیری همسفر خانم مریم با دستور جلسه در کنگره چگونه قدردانی مي کنيم؟ راس ساعت 15 آغاز به کار نمود. کفر در کنگره به
معناي نادیده گرفتن و یا پنهان کردن مي باشد. منظور از پنهان کردن چیست؟
پنهان کردن آن دسته از نعمت هايی که در شبانه روز در زندگی ما جاری است.
جلسه پنجم از دوره چهلم کارگاه هاي آموزشی خصوصی کنگره ۶۰ سلمان فارسی با نگهبانی همسفر خانم اعظم» و استادی همسفر خانم محدثه» و دبیری همسفر خانم مریم» با دستور جلسه تعطیلات تابستانی» روز دوشنبه مورخ 16/ 4/ 99 راس ساعت 16 آغاز به کار نمود.براي سفر اولی ها تعطیلات به اين معنا نیست که حتما به مسافرت بروند. همين که یک حس و حال خوبی را به خودمان و خانواده مان منتقل کنيم یعنی توانستیم از تعطیلات به نحو احسن استفاده کنيم و آموز
دوره
هشتاد و ششم سری کارگاههاي آموزشی کنگره 60، ویژه مسافران و همسفران کنگره
60، با استادی و نگهبانی مهندس دژاکام و دبیری همسفر بهار با دستور جلسه از سايت کنگره 60چگونه استفاده مي کنم ، مقاله نويسي در تاریخ 99/06/05 راس ساعت 09:35 آغاز به کار نمود.
جلسه دوم از سری کارگاه‌هاي آموزش مجازی کنگره 60 نمابندگی گیلان روزهاي پنج‌شنبه با استادی ايجنت محترم نمايندگی آقاي مسعود، نگهبانی آقاي ساسان و دبیری آقاي سیامک با دستور جلسه "بیماری کرونا و موارد پیشگیری از آن" در تاریخ 98/12/15 راس ساعت 17 آغاز به کار نمود.[http://www.aparat.com/v/QjBCc]
جلسه نهم از دور چهل و هشتم کارگاه‌هاي آموزشی خصوصی همسفران کنگره 60؛ نمايندگی ابن‌سینا به استادی همسفر زینب، نگهبانی همسفر مریم و دبیری همسفر زهرا، با دستور جلسه (رابطه یادگیری و معرکه گیری) روز دوشنبه ۳ آذر سال ۱۳۹۹ ساعت ۱۴ آغاز به کارکرد. 

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها


Feels good panoramatarh گل پخش صبح امروز litdilika هر چی که بخوای بهار سامسونگ ساپورت nasymebaharan raphisufthie آموزش ريکاوري رنگ خودرو