نتایج جستجو برای عبارت :

همسفران کنگره 60نمایندگی باباطاهرهمدان

به نام قدرت مطلق اللهجلسه نهم از دوره دوازدهم سری کارگاه های آموزش خصوصی کنگره 60 ویژه همسفران شعبه اروند آبادان و خرمشهر با دستور جلسه "کمک من به کنگره و کمک کنگره به من" با استادی "خانم سهام" و نگهبانی "خانم بدریه" و دبیری "خانم زینب" در روز دوشنبه مورخ 1398/10/16 راس ساعت 16:00 آغاز به کار نمود.
جلسه دوم از دور هفدهم از سری کارگاه‌های آموزشی همسفران کنگره 60 بوشهر به استادی خانم معصومه با نگهبانی همسفر عفت و دبیری این‌جانب ریحانه با دستور جلسه بنیان کنگره 60 در روز دوشنبه 98/09/ رأس ساعت 16 در محل برگزاری جلسات آغاز به کار نمود.
بسم الله الرحمن الرحیمروز دوشنبه مورخ 98/09/25 دهمین جلسه از دور نوزدهم سری کارگاه‌های
آموزشی خصوصی کنگره 60نمايندگي وحید ویژه همسفران با استادی همسفر خانم غزاله و
نگهبانی همسفر خانم سمیه و دبیری همسفر خانم مهدیه با دستور جلسه گلریزان رأس ساعت 15 آغاز به کارکرد.
چهارمین جلسه از دوره سی وهشتم سری کارگاه های آموزشی خصوصی همسفران نمایندگی پرستار با استادی کمک راهنمای محترم خانم زهرا نمکی ونگهبانی همسفر توران و دبیری همسفر فاطمه با دستور جلسه کمک کنگره به من وکمک من به کنگره در روز سه شنبه 98/10/17 ساعت16 آغاز به کار کرد.
دهمین جلسه از دور هفدهم سری کارگاه های آموزشی عمومی کنگره 60 ویژه مسافران و همسفران شعبه آزادی با دستور جلسه کمک من به کنگره  و کمک کنگره به من‌ به  با استادی مسافر حمید و با نگهبانی مسافر علی اصغر و با دبیری مسافر صفی الله در روز پنجشنبه مورخ98/10/19 ساعت 17: آغاز به کار نمود .خلاصه سخنان استاد: 
دوره هشتاد و هفتم سری کارگاههای آموزشی کنگره 60، ویژه مسافران و همسفران کنگره 60، با استادی و نگهبانی مهندس دژاکام و دبیری همسفر آرزو با دستور جلسه عدالت ، آیا همه افراد در کنگره 60 با هم برابرند ؟ در تاریخ 99/06/12 راس ساعت 09:35 آغاز به کار نمود.
جلسه
اول از دوره شصت و هشتم، سری کارگاههای آموزشی کنگره 60، ویژه مسافران و
همسفران سفر دوم، به استادی و نگهبانی مهندس و دبیری مسافر مهدی با دستور
جلسه کمک کنگره به من و کمک من به کنگره، در روز چهارشنبه مورخ 98/10/11
ساعت 9 آغاز به کار نمود.
جلسه
اول از دوره شصت و هشتم، سری کارگاههای آموزشی کنگره 60، ویژه مسافران و
همسفران سفر دوم، به استادی و نگهبانی مهندس و دبیری مسافر مهدی با دستور
جلسه کمک کنگره به من و کمک من به کنگره، در روز چهارشنبه مورخ 98/10/11
ساعت 9 آغاز به کار نمود.
جلسه
اول از دوره شصت و هشتم، سری کارگاههای آموزشی کنگره 60، ویژه مسافران و
همسفران سفر دوم، به استادی و نگهبانی مهندس و دبیری مسافر مهدی با دستور
جلسه کمک کنگره به من و کمک من به کنگره، در روز چهارشنبه مورخ 98/10/11
ساعت 9 آغاز به کار نمود.
جلسه
اول از دوره شصت و هشتم، سری کارگاههای آموزشی کنگره 60، ویژه مسافران و
همسفران سفر دوم، به استادی و نگهبانی مهندس و دبیری مسافر مهدی با دستور
جلسه کمک کنگره به من و کمک من به کنگره، در روز چهارشنبه مورخ 98/10/11
ساعت 9 آغاز به کار نمود.
به نام قدرت مطلق اللهجلسه دوازدهم از دوره دوازدهم سری کارگاه های آموزش خصوصی کنگره 60 ویژه همسفران شعبه اروند آبادان و خرمشهر با دستور جلسه "نظم و انضباط و احترام در کنگره 60" با استادی "خانم معصومه" و نگهبانی "خانم بدریه" و دبیری " خانم زینب" در روز دوشنبه 1398/11/07 راس ساعت 16:00 آغاز به کار نمود.
 جلسه هفتم از دور سی و نهم سری کارگاه های آموزشی کنگره ۶۰ شعبه سلمان فارسی در روز دوشنبه مورخ ۹۸/۱۰/۱۶ با نگهبانی همسفر خانم وجیهه، استادی همسفر خانم محبوبه و دبیری همسفر خانم مهسا، با دستور جلسه " کمک کنگره به من و کمک من به کنگره "،  راس ساعت ۱۵ آغاز به کار نمود. آقای مهندس فرمودند ، هر چیزی حکمتی دارد " بهشت را به بها دهند نه به بهانه "وقتی چیزی از دست می دهیم ، چیزی به دست می آوریم .
جلسه یازدهم از دوره شصت و هفتم کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60، ویژه مسافران و همسفران سفر دوم، با استادی و نگهبانی مهندس و دبیری همسفر ژیلا با دستور جلسه "بنیان کنگره 60"، در روز چهارشنبه 13 آذر ماه سال 98 ساعت 9:00 آغاز به کار کرد.سخنان استاد:امیدوارم حال همگی شما خوب باشد، حال من هم بحمدلله خوب است.امروز سیزدهم آذرماه سال 98 است و ساعت 9:05 صبح .چند نکته:به من گفتند که بعضی شعب، راهنمایان، همسفران را مطلع نمی کنند و خودشان تنها می آیند برای رهایی.
سیزدهمین جلسه از دوره شانزدهم سری کارگاه‌های آموزشی مجازیِ کنگره 60، ویژه همسفران خانم نمایندگی آکادمی، با استادی کمک راهنمای محترم لژیون هفدهم سرکار خانم میترا با "دستور جلسه‌ی من در استحکام پایه‌های مالی و علمی کنگره چه کرده ام؟ " برگزار شد.
به نام قدرت مطلق اللهدوشنبه 9تیر ماه 99 چهارمین جلسه از دوره ی اول سری کارگاههای آموزشی خصوصی همسفران لژیون بویین میاندشت،به نگهبانی  همسفر زهرا،استادی همسفر زهرهو دبیری  همسفرمنیژهبا دستور جلسه ی(حرمت کنگره 60،چرا در کنگره رابطه مالی و کاری ممنوع است )راس ساعت 16 آغاز به کار نمود.
جلسه اول از دور چهل و هشتم کارگاه‌های آموزشی خصوصی همسفران کنگره 60؛ نمایندگی ابن‌سینا به استادی همسفر فاطمه، نگهبانی همسفر مریم و دبیری همسفر بهجت، با دستور جلسه  عدالت،آیا همه افراد در کنگره با هم برابرند؟ روز دوشنبه ۱۷ شهریور سال ۱۳۹۹ ساعت ۱۵ آغاز به کارکرد.
به نام قدرت مطلق الله

ششمین جلسه از دوره دوم از سری کارگاه های آموزشی عمومی مسافران و همسفران کنگره 60 لژیون قیدار با دستور جلسه گلریزان» با استادی کمک راهنمای محترم آقای مجید و نگهبانی آقای محمد و دبیری آقای رضا در روز پنجشنبه مورخه ۹۸/۰۹/۲۸ راس ساعت ۱۷:۰۰ آغاز به کار نمود.
جلسه
یازدهم از دوره شصت و هفتم کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60، ویژه
مسافران و همسفران سفر دوم، با استادی و نگهبانی مهندس و دبیری همسفر ژیلا
با دستور جلسه "بنیان کنگره 60"، در روز چهارشنبه 13 آذر ماه سال 98 ساعت
9:00 آغاز به کار کرد.
دوره هشتادم سری کارگاههای آموزشی کنگره 60، ویژه مسافران و همسفران کنگره 60، با استادی و نگهبانی مهندس دژاکام و دبیری همسفر بنفشه با دستور جلسه حرمت کنگره 60 ، چرا رابطه کاری و مالی در کنگره ممنوع است ؟ در تاریخ 99/04/04 راس ساعت 10:00 آغاز به کار نمود.
چهارمین جلسه از دوره پنجاه و سوم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره ۶۰ ویژه همسفران شعبه شادآباد، روزهای سه‌شنبه مورخ ۹۹/۶/۱۱ با استادی همسفر مریم، نگهبانی همسفر نوشین و دبیری همسفر مرجان با دستور جلسه چگونه از سایت کنگره ۶۰ استفاده می‌کنم » رأس ساعت ۱۶:۰۰ آغاز به کار نمود.
دوره
هفتاد و هشتم سری کارگاههای آموزشی کنگره 60، ویژه مسافران و همسفران
کنگره 60، با استادی و نگهبانی مهندس دژاکام و دبیری همسفر لیلا با دستور
جلسه در کنگره 60 چگونه قدردانی می کنیم در تاریخ 99/03/14 راس ساعت 9:00 آغاز به کار نمود.
لطفا به ادامه مطلب مراجعه فرمایید
جلسه
یازدهم از دوره شصت و هفتم کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60، ویژه
مسافران و همسفران سفر دوم، با استادی و نگهبانی مهندس و دبیری همسفر ژیلا
با دستور جلسه "بنیان کنگره 60"، در روز چهارشنبه 13 آذر ماه سال 98 ساعت
9:00 آغاز به کار کرد.
جلسه دهم از دور دوم سری کارگاه‌های آموزش خصوصی همسفران کنگره 60 لژیون
میبد به استادی کمک راهنما همسفر شهین و نگهبانی همسفر زینب و دبیری همسفر راضیه با  دستور جلسه 
هفتگی (جهان بینی در ورزش) در تاریخ 98/10/9 رأس ساعت 16 آغاز به کار نمود.
جلسه
یازدهم از دوره شصت و هفتم کارگاه‌های آموزشی عمومی کنگره 60، ویژه
مسافران و همسفران سفر دوم، با استادی و نگهبانی مهندس و دبیری همسفر ژیلا
با دستور جلسه "بنیان کنگره 60"، در روز چهارشنبه 13 آذر ماه سال 98 ساعت
9:00 آغاز به کار کرد.
به نام قدرت مطلق اللهچهاردهمین جلسه از اولین دوره از سری کارگاه های آموزشی عمومی مسافران و همسفران کنگره 60 لژیون قیدار با دستور جلسه رابطهیادگیری و معرکه گیری  » با استادی کمک راهنمای محترم آقای منصور و نگهبانی آقای مهدی و دبیری آقای محمد در مورخه 09/08/98 راس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود. 
جلسه اول از دوره شصت و هشتم، سری کارگاههای آموزشی کنگره 60، ویژه مسافران و همسفران سفر دوم، به استادی و نگهبانی مهندس و دبیری مسافر مهدی با دستور جلسه کمک کنگره به من و کمک من به کنگره، در روز چهارشنبه مورخ 98/10/11 ساعت 9 آغاز به کار نمود.
جلسه اول از دوره شصت و هشتم، سری کارگاههای آموزشی کنگره 60، ویژه مسافران و همسفران سفر دوم، به استادی و نگهبانی مهندس و دبیری مسافر مهدی با دستور جلسه کمک کنگره به من و کمک من به کنگره، در روز چهارشنبه مورخ 98/10/11 ساعت 9 آغاز به کار نمود.
دوره هشتاد و هفتم سری کارگاههای آموزشی کنگره 60، ویژه مسافران و همسفران کنگره 60، با استادی و نگهبانی مهندس دژاکام و دبیری همسفر آرزو با دستور جلسه عدالت ، آیا همه افراد در کنگره 60 با هم برابرند ؟ در تاریخ 99/06/12 راس ساعت 09:35 آغاز به کار نمود.
دوره هشتادم سری کارگاههای آموزشی کنگره 60، ویژه مسافران و همسفران کنگره 60، با استادی و نگهبانی مهندس دژاکام و دبیری همسفر بنفشه با دستور جلسه حرمت کنگره 60 ، چرا رابطه کاری و مالی در کنگره ممنوع است ؟ در تاریخ 99/04/04 راس ساعت 10:00 آغاز به کار نمود.
بسم الله الرحمن الرحیمدوره هشتادم سری کارگاههای آموزشی کنگره 60، ویژه مسافران و همسفران کنگره 60، با استادی و نگهبانی مهندس دژاکام و دبیری همسفر بنفشه با دستور جلسه "حرمت کنگره 60 ، چرا رابطه کاری و مالی در کنگره ممنوع است ؟" در تاریخ 99/04/04 راس ساعت 9:00 آغاز به کار نمود.فایل صوتی

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها


Erin راهنمای بکارگیری استاندارد حسابداری شماره 4 و 5 mylimuu Hernan AngelCosmetology Carlos فايل سل Pearl's collection shamimpayeiz andcasinla