نتایج جستجو برای عبارت :

کتاب اموزش تبدیل نوار فیلمهای بزرگ کوچک به دی ودی

بخش دوم*show beroke…:نوار ابزار را به بالای نوار دستورات میبرد.*minimize:صفحه کاری را بزرگتر میکند.۳:نوار عنوان:بالای پنجره نام سند جاری( فایل و برنامه ها)نوشته شده است.۴:سربرگ(tab)شاملhome,page loyght,insertو.است.۵نوارRibbon:نواری که دستورات روی آن قرار میگیرد.۶:گروه:در هر سربرگ دستورات به دسته های مختلفی گروه بندي شده اند که نام گروه در پایین نوارribbonنوشته شده است.۷:محیط ثابت(محیط کاری):۸:نوارscrool bar:مرورگر۹:نوار وضعیت(status bar):نواری که در پایین صفحه کاری قرار گرفته و

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
آیگاز / چوبیجات / شالرنگی / شیشه ها / پیلمیکر / سریالسو / پوتیتوز / جورابا / پیکنیک کو / میگوکده / اسیدخوراکی / پرنیانپوشان / سیسمونیها / ارامویل / پرسلانا / آیاکسکویتورز / امارزیرانداز / آیرادیاتور / ظروفمسی / ایرانتولزمارکت / تومیتوز / آساابزار / آیروفرشی / چرمساران / دشتبهشت / Arad Branding

ottourriamur ميخواي آموزش ووکامرس ببيني تدریس خصوصی ریاضی مهندسی(پیشرفته) فایل تو فایل وادی امیـــــــــد جنگ نرم= جهاد نرم بهترین سایت آموزش فن بیان bartartech Shon