نتایج جستجو برای عبارت :

کتاب اموزش تبدیل نوار فیلمهای بزرگ کوچک به دی ودی

بخش دوم*show beroke…:نوار ابزار را به بالای نوار دستورات میبرد.*minimize:صفحه کاری را بزرگتر میکند.۳:نوار عنوان:بالای پنجره نام سند جاری( فایل و برنامه ها)نوشته شده است.۴:سربرگ(tab)شاملhome,page loyght,insertو.است.۵نوارRibbon:نواری که دستورات روی آن قرار میگیرد.۶:گروه:در هر سربرگ دستورات به دسته های مختلفی گروه بندي شده اند که نام گروه در پایین نوارribbonنوشته شده است.۷:محیط ثابت(محیط کاری):۸:نوارscrool bar:مرورگر۹:نوار وضعیت(status bar):نواری که در پایین صفحه کاری قرار گرفته و

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها


Kevin Yung دانلود فایل های کمیاب Jacki جواد روشن نمونه سوالات زعفران کار فنی و حرفه ای قدمگاه و مسجد مقدس حضرت رضا(ع) در شهرستان بهبهان عربی برای همه ( آموزش مکالمه عربی ) بی مهر رخت روز مرا نور نمانده است orunetoc