نتایج جستجو برای عبارت :

Pediatric Care Guide for Emergency Medical TechniciansAvailable for usenet

عنوان کامل پایان نامه :
تأثیر بازاریابی اینترنتی بر عملکرد آن لاین شرکت ها
۱-۱-۱- تعاریف مدیریت دانش
همانگونه که عنوان شد مدیریت دانش،مفهومی پیچیده و((مدیریت دانش،فرآیندی است که به واسطه آن سازمان ها در زمینه یادگیری(درونی کردن دانش)کدگذاری دانش(بیرونی کردن دانش)و توزیع و انتقال دانش،مهارت هایی را کسب می کنند))(malhotra,2000,p209).
استیو هالس[۱](۲۰۰۱)مفهوم مدیریت دانش را در ارتباط با مفاهیم داده،اطلاعات و دانش مطرح می سازد.وی معتقد است که مشکل اصلی د

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها


کنگره60...(شعبه حر) samingrafik fakhtehlci فارس ام پی تری موزیک nasimgraf بهترین سایت Maria venosgraphict دانلود رایگان Jazleen